ساک دستی تبلیغاتی و بهره از خلاقیت 

یکی از مهمترین توانایی های انسان بی شک خلاقیت است البته شاید اصلی ترین توانایی 

خلاقیت بکار رفته در یک محصول عامل تعیین کننده قیمت آن است بنابر این خلاقیت عامل ارش آفرینی است.

هرچقدر خلاقیت بکار رفته در یک محصول نهایی که می خواهد یک موسیقی باشد یا یک ساک دستی بیشتر باشد ارزش آن محصول یا اثر بیشتر خواهد بود .

در هر دو و تمام محصولات وجه مشترکی وجود دارد ، هرچه قدر خلاقیت یک محصول بیشتر باشد توجه مردم به آن نیز بیشتر خواهد بود ، خود این توجه نیز باعث افزایش تقاضا می شود خواه گوش دادن بیشتر به یک موسیقی باشد یا نگاه عمیق تر به یک محصول تبلیغاتی مانند ساک دستی

بنابر این خلاقیت در تولید ساک دستی  و هر کالای دیگر یک عامل بسیار مهم است.

ساک دستی

خلاقیت در طرح های ساک دستی بوجود نمیاید مگر آنکه شما هم تصویر ذهنی مناسبی از یک محصول جدید داشته باشید و هم رنگ ها را بخوبی بشناسید.

شناخت رنگ ها بسیار با اهمیت است. شناخت رنگ های هم طیف و متضاد که باعث جلب نگاه اطرافیان بشود.

به مثال زیر توجه کنید، یک ساک دستی که با رنگ ها متضاد مشکی و زرد به خوبی نظر افراد را به خود جلب می کند.

ساک دستی

 

 و مثال زیر که در کنار خلاقیت بکار رفته در طرح ساک دستی تبلیغاتی از تضاد طیف رنگ ها هم بخوبی استفاده شده است.

ساک دستی تبلیغاتی